Bạn là lý do tại sao TPL Energy ở đây ngày hôm nay